Samenwerking

Samenwerking

In de afgelopen jaren is vooral gebleken dat Innerchild een brug kan bouwen tussen de verschillende soorten zorg.

Bijvoorbeeld in het medische en het psychische aspect.

– Er komen regelmatig kinderen in de praktijk op verwijzing van de huisarts, kinderarts of schoolarts.

Het leren en het welbevinden.

– Innerchild komt regelmatig op scholen. Veel leerkrachten hebben het positieve effect voor een

kind inmiddels bemerkt en wijzen ouders graag op de mogelijkheid voor begeleiding vanuit de praktijk.

Voor veel gezinnen is Innerchild ook de eerste stap naar hulp van buitenaf, laagdrempelig en altijd in samenspraak met u.

U heeft geen verwijsbrief nodig. U neemt altijd zelf contact op.

Bij Innerchild werken ouders, kind en therapeut samen.

Wilt u zich aanmelden?