Algemene Voorwaarden

Praktische Zaken

  • Een consult duurt 45 minuten. Dit geldt ook voor de oudergesprekken.
  • De kindtherapeutische sessies en de ouder-gesprekken kosten 95 euro per consult, deze consulten zijn vrijgesteld van BTW.
  • Een eventuele observatie op school, inclusief een nagesprek met de leerkracht, kost 190 euro.
  • Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.
  • Innerchild is aangesloten bij de beroepsvereniging V.I.T.. Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is ook het tuchtrecht gewaarborgd.
  • De sessies kunnen incidenteel op videobeeld worden vastgelegd. Zo kan ik mij tijdens de sessies volledig richten op het gesprek, of het spel en mijn aantekeningen en observaties kan ik na afloop in alle rust uitwerken. Uiteraard zijn hier strenge privacyregels op van toepassing. De videobeelden blijven eigendom van de therapeut en worden na afloop van de sessies verwijderd.
  • Voorafgaand aan het intakegesprek vult u een vragenlijst (anamnese) over uw kind in.
  • In de vragenlijst vermeldt u uw hulpvraag.
  • Er is een wachtruimte voor u aanwezig.

Bij aanmelding in de praktijk ontvangt u een behandelovereenkomst waarin deze algemene voorwaarden staan. De vragenlijst en de behandel-overeenkomst horen bij elkaar. Samen maken we afspraken over de sessies in de praktijk.

De behandelovereenkomst moet door u worden ondertekend. Volgens de wet moet dit, indien mogelijk, door beide ouders (met ouderlijk gezag) gebeuren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook uw kind verplicht deze overeenkomst te ondertekenen.

 

Direct aanmelden?

Beroepsvereniging

Innerchild is aangesloten bij de beroepsvereniging: V.I.T. (Vereniging van Integraal Therapeuten). Het lidmaatschapsnummer is: 120.04.A.

Licentienummer Koepelorganisatie RBCZ: 103077R

Innerchild staat geregistreerd bij Vektis. Dit is een database voor zorgverzekeraars.

De AGB-code zorgverlener is: 90032221.
De AGB-code voor de praktijk is: 90011149

Kamer van Koophandel: 34280058

 

 

 

Innerchild staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met registratienummer: 100025991.

– Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

– Soms is er budget (PGB) beschikbaar vanuit de gemeente of het jeugdteam, dit kan voor u van toepassing zijn als uw inkomen niet toereikend is.

 

Wilt u zich aanmelden?