Ouderbegeleiding

Bewust Ouderschap

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind.

Steeds vaker kiezen ouders ervoor om in gesprek te gaan over de opvoeding van hun kind(-eren). Er is misschien iets waar u als ouder tegenaan loopt, iets dat aandacht vraagt in uw gezin of op school. Misschien is er regelmatig strijd en loopt de communicatie niet zoals u dat graag zou willen. Problemen die in ieder gezin voorkomen en die vaak eenvoudig te doorbreken zijn door er op een andere manier mee om te gaan. 

Opvoeden betekent iedere dag keuzes maken en beslissingen nemen. Toch voeden we onze kinderen maar deels bewust op. Veel keuzes worden namelijk gemaakt vanuit ontstane patronen of verwachtingen.

Er zijn ongetwijfeld momenten waarop u zich herinnert hoe u zelf bent opgevoed en u doet het misschien wel op dezelfde manier òf juist bewust helemaal anders.                                    

Bewust worden van uw manier van ouderschap helpt u om eenvoudige keuzes te maken en weloverwogen beslissingen te nemen die in het belang zijn van uw kind. Keuzes waar u over na leert denken door er anders naar te kijken, passend bij wie u bent als persoon.

Bewust ouderschap zorgt ervoor dat u een positief voorbeeld bent voor uw kind, iedere dag opnieuw. Niet omdat het leven ‘alleen maar’ positief is, maar omdat u uw kind leert dat het leven echt is en hoe uw kind daarmee om kan gaan.

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind.
Iedere ouder wil een voorbeeld zijn.

Wilt u zich aanmelden?