Begeleiding op school

Handvatten

Ik kom regelmatig op scholen om kinderen en leerkrachten te observeren, te coachen in de klas of juist bij het vrije spel buiten.

Ook daar kan begeleiding vanuit mijn praktijk helpend zijn!

– Soms heeft een leerkracht handvatten nodig om met een kind om te gaan, simpelweg omdat hij/ zij de “handleiding van het kind” nog niet begrijpt.
– Soms heeft een kind het nodig dat ik zie wat het elke dag op school ervaart, zodat ik kan helpen om het anders te gaan doen.
– Soms heeft een kind tips en ervaringen nodig om vriendjes te maken en te behouden, om samen te leren spelen.
– Soms is het voor een intern begeleider helpend als ik meedenk, of soms juist ‘anders’ denk waardoor er ruimte ontstaat om anders naar een kind/ leerkracht te kijken.

Therapie en coaching is zoveel meer dan individueel werken in de praktijk. Juist het contact met school kan van meerwaarde zijn om een verandering te bereiken met elkaar. Mijn jarenlange ervaring in het onderwijs helpt hierbij.

Neem gerust contact op.